سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی به همراه فرماندار ارومیه و رئیس پلس راهور استان از گره های ترافیکی ارومیه بازدید کردند.