استکبار غربی باید از طریق اقدامات جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که می‌تواند شروع کننده اقدام علیه ملت ایران باشد اما باید هزینه آن را نیز پرداخت نماید.