رئیس مجمع قشر بسیج فرهنگیان آذربایجان غربی گفت: طرح "تربیت تعطیل نمی شود" در آذربایجان غربی همگام با آموزش مجازی دروس مختلف, اجرا می شود.