سعید قاسمی مدیر انتشارات کتابک در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس درباره برخی موارد و معضلات حوزه نشر خصوصا ترجمه پاسخ گفت. * از نظر شما مهم‌ترین دلایل افزایش ترجمه در حوزه کودک چیست؟ در وهله اول، نوآوری یا خلق یک اثر باکیفیت که نیاز مخاطب را تأمین کند و فاکتورهای لازم […]