یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: عموم دولت‌های دنیا در دو سال گذشته از آمریکا فاصله گرفته و سعی کرده‌اند کمتر وارد بازی‌های دولت‌مردان آن شوند. طبیعی است که نزدیک شدن به سیاست‌های دولت آمریکا در شرایط فعلی مسیری جز افول و کاهش قدرت برای کشورها در پی نخواهد داشت.