ترقی گفت: طرفداران رابطه با غرب در کشور که به فکر سازش با آمریکا هستند خیانتکارند.