آلمان، انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای در بروکسل، مکانیسم حل اختلاف در برجام را فعال کردندو تلاش دارند پایان رسمی برجام را محقق کنند .