انفعال وزارت خارجه در روز‌های درگیری با کرونا، عملاً به سکوت دیپلماتیک رسیده و به نظر می‌رسد، دستگاهی به نام وزارت خارجه فراموش شده است.