برای چندمین بار خط اصلی انتقال ۶۰۰ میلی متری آب شرب شهر ارومیه دچار ترکیدگی شد.