به گزارش خبرنگار مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، یکی از سردبیران سامانه «فارس من» سوژه‌ای را در این سامانه به ثبت رسانده که عنوان آن «درخواست ساخت مسجدی در تهران برای اهل سنت» است. اینجا بخوانید این کاربر و مخاطب خبرگزاری فارس، ذیل سوژه خود نوشته: «یکی از درخواست‌هایی که جامعه اهل سنت از مسؤولان ...