فرماندار شهرستان مهاباد گفت: این شهرستان درسال گذشته رتبه نخست استان را در جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی با 326 درصد افزایش کسب کرد.