به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۸۲۵ تشکل دانشجویی از مردم و دانشگاهیان برای مشارکت در انتخابات فردا دعوت کرده و تاکید کردند:  شاهد وضعیت دشوار اقتصادی و معیشتی هستیم و گله مندی مردم به حق است اما راهِ نارضایتی از وضع موجود رأی ندادن نیست. متن این بیانیه به شرح زیر است: بیانیه‌ی ...