در حال حاضر پیشرفت فیزیکی تصفیه‌خانه فاضلاب ماکو بیش از 42 درصد است.