به گزارش فاطر ۲۴ ،  ۲۳تیرماه امسال دومین سالی است که به مناسبت «روز گفت و گو و تعامل سازنده با دنیا» مراسمات و برنامه‌هایی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. بزرگداشتی که سال ۱۳۹۵ و برای پاسداشت موفقیت برجام در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. اما به راستی «گفت‌و‌گو و تعامل با سازنده […]