سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۶۵ مورد مبتلای جدید به ویروس کرونا ظرف مدت بیست و چهار ساعت گذاشته خبر داد.