مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تعداد پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان در هشت ماه سالجاری را ۱۳ هزار و ۳۷۴ فقره بیان کرد و گفت: از این میزان پروندهای ورودی به ۱۱۳ هزار و ۷۰ فقره رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده است.