مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل سه هزار و ۹۷۹ فقره پرونده تخلفاتی در استان طی سالجاری خبر داد.