به گزارش خبرگزاری فارس، طبق اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا سفر از و به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی سراسر کشور مطلقاً ممنوع است. متن کامل اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا بدین شرح است: باسمه تعالی نظر به درخواست وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مبنی بر”تعطیلی همزمان دواستان ...