امروز برخی مدارس آذربایجان غربی به دلیل بارش برف در نوبت دوم تعطیل شد.