خبرگزاری مهر – گروه ورزشی: از چهار دیداری که برای تیم ملی به عنوان یک ماموریت سخت تعریف شده است یکی تمام شد. ایران با سه گل هنگ کنگ را شکست داد و سه امتیاز را برای خودش ذخیره کرد تا در چشم به دیدارهای آینده داشته باشد. این پیروزی البته قابل پیش بینی بود […]