به گزارش فاطر۲۴ ، تذکر رهبر معظم انقلاب به هیات دولت و دستگاه دیپلماسی برای اجتناب از شرطی‌کردن مردم نسبت به مذاکرات خارجی به‌ویژه گفت‌وگو با اروپا و ارائه بسته پیشنهادی آنها ریشه در تجربه تاریخی عمیقی دارد که هرچند رهبری اشاره‌ای به آن کردند، اما جا دارد به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته و […]