بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی ادغام وزارتخانه‌‌های مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این اقدام دولت دهم موضوع گزارش پیش‌رو نیست، بلکه آنچه در حال حاضر و پس از فعالیت هفت‌ساله وزارتخانه‌های ادغام‌شده بار دیگر در دستورکار مجلس شورای اسلامی و موضوع بحث‌برانگیز میان نمایندگان مجلس قرار گرفته، ارائه لایحه ...