پس از اینکه مهدی ترابی بازیکن باشگاه پرسپولیس در اقدامی غیر معمول با نشان دادن زیر پیراهن ورزشی خود که در آن نوشته بود مشکلات کشور با اطاعت از رهبری حل می شود مورد تقدیر جریان انقلابی قرار گرفت