رئیس دادگاه انقلاب تهران از دستگیری برخی افراد نفوذی در دولت و نهادهای تصمیم‌گیر خبر داد و گفت: نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و افرادی که تصمیم ساخته‌اند، وجود دارد، متاسفانه این مساله عمدتا در دولت بوده‌ است که البته دستگیر شده‌اند.