استاندار آذربایجان‌غربی گفت: به غیر از چند روستای بخش قطور که هنوز ارزیاب‌ها وامدادگران اعزامی به آنجا نرسیده‌اند، در بقیه روستاها تلفات گسترده نیست.