سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۲۳ پروژه تلفن ثابت در سطح استان در حال اجرا است.