حجت الاسلام اکبرزاده گفت: دشمن می‌خواهد با کشیدن ایران به میز مذاکره با آمریکا این پیام را به دنیا مخابره کند که فشارها موجب شکست ایران شده است.