متوسل شدن به ابزار ترور، همراهی با آمریکا در تحریم‌ اقتصادی علیه ایران و اخلال در سیستم اقتصادی از جمله اقداماتی است که امارات متحده عربی در چند سال اخیر، بر علیه جمهوری اسلامی ایران عملی کرده است.