آذربایجان غربی تمامی مدارس آذربایجان غربی روز پنج شنبه تعطیل است.