رییس اداره صنعت، معدن و تجارت پیرانشهر گفت: طی سال جاری سه هزار و ۹۳۳ مورد از واحدهای فعال صنفی، صنعتی، معدنی، انباردارها و عمده فروشی ها در این شهرستان بازرسی شد.