دومین دوره مسابقات تور ایرانی تنیس روی میز نوجوانان دختر کشور به میزبانی اردبیل برگزار شد و ملی پوش آذربایجان غربی به مقام قهرمانی دست یافت.