وزیر دفاع دولت «باراک اوباما» با اشاره به توان محدود آمریکا در سوریه، گفت این تصور که می‌توان ایران، سوریه یا روسیه را به کاری مجبور کرد، احمقانه است.