خاورمیانه با تمام چالش های سیاسی، فرهنگی و امنیتی اش تبدیل به محلی شده است که ایران و روسیه علاقه‌مند به حضور و ایفای نقش درآن هستند.