براساس آمار بانک مرکزی، تورم سال‌ قبل 41.2 درصد بوده که با نرخ بیشتر نسبت به مرکز آمار بالاترین رکورد تورم در سال 98 از سال 74 ثبت شد .