مدیر اداره نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده طی بخشنامه‌های متعدد از سوی سازمان غذا و دارو از جمله  افزایش ظرفیت تولید کارخانجات تولیدی به زودی ماسک بهداشتی رایگان در استان توزیع می‌شود.