استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تجهیز گمرکات به دستگاه‌های روزآمد، موتور شتاب دوباره توسعه استان است و می‌تواند زمینه تداوم روند رو به رشد این خطه از کشور را فراهم کند.