طرح‌های توسعه خدمات زیربنایی روستایی استان آذربایجان غربی امروز همزمان با تعدادی از استان‌های کشور از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.