معاون سابق غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در حالی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده که به گفته یک منبع آگاه، یکی از اتهامات وی مربوط به پرونده انبار دارویی شرکت توسعه رساست.