از آنجا که مسائل امروز ایران دارای پیچیدگی هایی است، نمی‌توانم توصیه خاصی به مسئولان داشته باشم. تنها از آنها می‌خواهم اوضاع را خراب تر نکنند.