طبق گزارش منابع اطلاعاتی، اغتشاشگران طی هفته‌های اخیر مبالغ مالی قابل توجهی از سوی سفارت های برخی کشورهای عربی خلیج فارس دریافت کرده و خط لازم جهت حمله به مراکز جمهوری اسلامی ایران به آنان داده شده بود