معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت : اینکه اخیرا سرمایه‌گذاری بزرگی در زمینه کارخانه ذوب آهن در منطقه آزاد ماکو انجام شده است.