رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد گفت: هشت واحد تولیدی متخلف این شهرستان در راستای مقابله با شیوع کرونا به دادگاه معرفی شدند.