با نزدیک شدن به دو سال از ابلاغ مصوبه مذکور توسط شخص معاون اول رئیس جمهور به وزارت نیرو، هیچ‌گونه اقدام قابل توجهی در این راسا انجام نپذیرفته است که اگر به مرحله اجرا رسیده بود، وضعیت شبکه برق کشور در چنین حالتی نبود و مردم با مشکلات مختلف ناشی از قطع برق دست و پنجه نرم نمی‌کردند.