مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: پیش بینی می شود امسال یک هزار و ۲۰ تن محصول کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شود.