با اشاره به اینکه رسانه‌ها دقت کافی در تولید محتوا داشته باشند، افزود: اصحاب رسانه اگر خبری بنویسند که فاقد ارزش باشد سبب اتلاف عمر آدمی می‌شود، به همین منظور در تولید اخبار باید دقت فراوانی داشته باشند.