معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح های تولیدی و صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار نیازمند سرعت بخشی سیستم بانکی به روند پرداخت تسهیلات هستند گفت: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال از محل بند الف تبصره ۱۸ جدی ...