رئیس پایگاه ملی حسنلو نقده گفت: امسال در مجموع پنج هزار و ۴۰۰ گردشگر داخلی و خارجی از پایگاه ملی حسنلو بازدید داشته‌اند.