پلیس آلمان از کشف جسد دومین عامل تیراندازی در شهر هانائو این کشور خبر داد.