تیزر همایش معرفی دستاوردهای جبهه فرهنگی انقلاب در فضای مجازی رونمایی شد .