مربی تیم ملی کانوپولو بانوان ایران گفت: مسابقات کاپ آسیایی میدان خوبی برای جوانان بود تا آن‌ها هم خودشان را محک بزنند و ما هم ارزیابی کنیم که چگونه می‌توانیم در قهرمانی آسیا با وجود این نفرات نتیجه بگیریم.